توضیحات

سوئیچ حد، کلیدی است که با حرکت یک قطعه ماشین یا حضور یک جسم کار می‌کند و می‌تواند برای کنترل ماشین آلات به عنوان بخشی از یک سیستم کنترل، به عنوان یک قفل ایمنی یا به عنوان شمارنده اشیاء در حال عبور از یک نقطه استفاده شود.

میکرو سوئیچ به دلیل استحکام، سهولت نصب و قابلیت اطمینان در کاربردها و محیط های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها می‌توانند حضور، عبور، موقعیت و پایان حرکت یک شی را تعیین کنند. آن‌ها ابتدا برای تعیین حد حرکت یک شی مورد استفاده قرار گرفتند، به همین دلیل نام “سوئیچ حد” نامگذاری شد.

میکرو سوئیچ وظیفه کنترل حرکت اضافی بالابر را دارد و جزو قطعات ایمنی حساس می‌باشد.