پروژه هتل جردن

مشخصات بالابر هتل جردن:

  1. کاربری ویلچربر
  2. ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم
  3. سرعت ۰.۲ متر/ ثانیه
  4. تک فاز

پروژه کلینیک چشم پزشکی دماوند

مشخصات بالابر کلینیک چشم پزشکی:

  1. کاربری تمیز بر و کثیف بر
  2. ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم
  3. سرعت ۰.۲ متر/ ثانیه
  4. سه فاز